Home » Policy

Policy

မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်၏မူဝါဒ(၃)ရပ်

ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာသင်ကြားသင်ယူကြမည်။

အားလုံးတန်းတူမျှတမှန်ကန်ရမည်။

အစဉ်ကြိုးစားတိုးတက်နေရမည်။